Flip book element

MLN NCK Đông Á – Premium Nóng Lạnh Nguội 5.4

8.990.000

Bảo hành: 24 tháng

 • Màng RO Cao cấp
 • Công suất lọc: 15L/H
 • Hệ thống lọc 9 cấp
 • Tủ lọc làm bằng kính cường lực siêu bền, kích thước 120x35x40 cm
Đọc tiếp

MLN NCK Đông Á – Premium Nóng Nguội 5.0

7.990.000

 • Bảo hành: 24 tháng
  • Màng RO Cao cấp
  • Công suất lọc: 15L/H
  • Hệ thống lọc 9 cấp
  • Tủ lọc làm bằng kính cường lực siêu bền, kích thước 120x35x40 cm
Đọc tiếp

MLN NCK Đông Á – Premium Vòi Đôi 5.2

6.990.000

 • Bảo hành: 24 tháng
  • Màng RO Cao cấp
  • Công suất lọc: 15L/H
  • Hệ thống lọc 9 cấp
  • Tủ lọc làm bằng kính cường lực siêu bền, kích thước 120x35x40 cm
Đọc tiếp

MLN NCK Đông Á – Premium Vòi Đôi 5.4

6.990.000

 • Bảo hành: 24 tháng
  • Màng RO Cao cấp
  • Công suất lọc: 15L/H
  • Hệ thống lọc 9 cấp
  • Tủ lọc làm bằng kính cường lực siêu bền, kích thước 120x35x40 cm
Đọc tiếp

MLN NCK Đông Á – Premium Vòi Đôi 5.3

6.990.000

 • Bảo hành: 24 tháng
  • Màng RO Cao cấp
  • Công suất lọc: 15L/H
  • Hệ thống lọc 9 cấp
  • Tủ lọc làm bằng kính cường lực siêu bền, kích thước 120x35x40 cm
Đọc tiếp

MLN NCK Đông Á – Premium Vòi Đôi 5.1

6.990.000

 • Bảo hành: 24 tháng
  • Màng RO Cao cấp
  • Công suất lọc: 15L/H
  • Hệ thống lọc 9 cấp
  • Tủ lọc làm bằng kính cường lực siêu bền, kích thước 120x35x40 cm
Đọc tiếp

MLN NCK Đông Á – Premium Vòi Đôi 5.0

6.990.000

 • Bảo hành: 24 tháng
  • Màng RO Cao cấp
  • Công suất lọc: 15L/H
  • Hệ thống lọc 9 cấp
  • Tủ lọc làm bằng kính cường lực siêu bền, kích thước 120x35x40 cm
Đọc tiếp

MLN NCK Đông Á – Premium Nóng Nguội 5.4

7.990.000

 • Bảo hành: 24 tháng
  • Màng RO Cao cấp
  • Công suất lọc: 15L/H
  • Hệ thống lọc 9 cấp
  • Tủ lọc làm bằng kính cường lực siêu bền, kích thước 120x35x40 cm
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.